Handreiking Auteursrecht

In opdracht van College van Rijksadviseurs. 

Hoe houd je als goed opdrachtgever rekening met het auteursrecht van architecten? Deze handreiking geeft professionele opdrachtgevers inzicht in hoe het auteursrecht werkt bij het aanpassen van gebouwen. Ook geeft het praktische aanbevelingen over hoe zorgvuldig om te gaan met de rechten en belangen van architecten. Rijksbouwmeester Francesco Veenstra: ‘Een open dialoog tussen opdrachtgever en architect is essentieel voor een zorgvuldig proces’.”